Missie

De Panathlon-verklaring over ethiek in de jeugdsport

GETT (het Geraardsbergs Endurance and Triatlon Team) onderschrijft mee de Panathlon-verklaring.

Voor kampioenen en niet-kampioenen

  • De Panathlon-verklaring in het kort:
  • We geloven in de positieve effecten van sportbeoefening zoals integratie, fairplay, vriendschap, …
  • Positivisme staat centraal. Discriminatie, doping en misbruik horen niet thuis in de sport
  • Elk kind krijgt de kans om een kampioen te worden, maar heeft ook het recht om geen kampioen te worden. Dit volgens het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’
  • “Uitreksel uit de Panathlon-verklaring over ethiek in de jeugdsport – 24 september 2004”

GETT wil deze basisbeginselen van de Panathlon actief uitdragen. De positieve en ethische waarden in de jeugdsport staan voor ons centraal bij de uitwerking van alle sportieve acties van GETT.

Het spreekt voor zich dat we dit charter hebben ondertekend. Panathlon verklaring GETT nov 2013

 

Internationale steun voor de Panathlon-verklaring

Panathlon Vlaanderen, een afdeling van de serviceclub Panathlon International, is al lang de behoeder van de positieve waarden in de jeugdsport. In 2004 kwam de doorbraak. Tijdens de consensus-vergadering op het European Sportmanagement Congres in Gent werd de Panathlon-verklaring over Ethiek in de Jeugdsport aanvaard en ondertekend door heel wat internationale federaties: FIFA (voetbal), FIBA (basket), IAAF(atletiek), UCI (wielrennen), FIG (gymnastiek), IOC (Internationaal Olympisch Comité) en AGFIS (Internationale sportfederatie). Ook de Verenigde Naties en Unicef onderschrijven de verklaring.